Avís legal

INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE


D'acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE),

SERRA & SULLÀ CONSULTORS SL manifesta que la prestació dels serveis inherents en aquesta plataforma, són propietat i estan prestats per SERRA & SULLÀ CONSULTORS SL, amb CIF B-25567173, i amb domicili a c. Castell, n. 1 Baixos, 25400 Les Borges Blanques (Lleida), inscrita al Registre Mercantil de Lleida, al Tom 906, Llibre 0, Foli 12 i Fulla L-17602; i d'acord amb el conveni de col·laboració /prestació de serveis signat amb aquesta entitat.

ACCÉS A LA PLATAFORMA


Per tal de poder accedir a la plataforma, caldrà tenir la condició d'usuari registrat.

Tota persona que ho desitgi que formi part d'aquesta entitat, que sigui major d'edat i amb suficient capacitat d' obrar, pot crear el seu propi compte, introduint la totalitat de les dades que se sol·liciten en l' apartat de “Registre”.

L'usuari, amb la seva complementació, declara que totes les dades que ha facilitat són certes, que corresponen a la seva persona i que ha acceptat les condicions detallades en aquest text i en l'avís general quant a la normativa de protecció de dades.

L'usuari rebrà en el correu designat un enllaç per verificar el procediment de registre; caldrà revisar que el correu no hagi estat emmagatzemat en la carpeta de correu brossa.

L' usuari haurà de triar una contrasenya per autentificar la seva identitat en el moment d' accedir a la web; tenint l' obligació de custodiar la contrasenya de forma confidencial i no compartint-la amb tercers; podent en tot cas modificar-la quan així ho consideri des del seu espai personal en la plataforma.

L' usuari, una vegada complimentat el procediment podrà accedir a la seva àrea personal, on podrà visionar l'oferta formativa disponible, així com els cursos als quals s'hagi matriculat.

S'informa que, en el supòsit que l'usuari designi com a adreça de correu electrònic una en la qual disposi d'un avatar (imatge incorporada), aquesta serà visible en la plataforma, autoritzant per tant la seva inclusió en aquesta. En el cas que l'usuari no desitgi que aquesta imatge sigui incorporada en aquest perfil, caldrà que desitgi un altre compte de correu electrònic sense aquesta imatge o que sigui eliminada prèviament.

PROPIETAT INTELECTUAL


SERRA & SULLÀ CONSULTORS SL no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d'Internet. Amb els límits establerts en la llei, SERRA & SULLÀ CONSULTORS SL no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d'Internet.

Els continguts i informació de les pàgines d'Internet de SERRA & SULLÀ CONSULTORS SL estan elaborades per professionals de la mateixa degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l'esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter formatiu, informatiu i divulgatiu.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquesta plataforma són, bé propietat exclusiva de SERRA & SULLÀ CONSULTORS SL, o bé disposa de la corresponent autorització per la seva inclusió en aquesta. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de SERRA & SULLÀ CONSULTORS SL, i sense que en cap cas s' atorgui cap dret de reproducció a l'usuari registrat.

En els diversos materials que consten en la web, s'hi poden trobar enllaços (links) a altres pàgines de tercers, però aquesta empresa no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

PARTICIPACIÓ EN LA PLATAFORMA


Qualsevol usuari registrat pot participar en els cursos i en les seccions dedicades d'aquesta plataforma deixant comentaris en els mateixos, constant el seu nom d' usuari i avatar, en el supòsit de que el comentari sigui publicat.

Els comentaris seran sempre responsabilitat exclusiva de l'usuari i correspondrà a la seva opinió personal. Caldrà que les opinions i comentaris respectin sempre els drets de les persones, les normes de bona conducta i dignitat a les persones, podent ser eliminats de forma unilateral quan es consideri que contravenen aquestes normes.

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l'accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS


En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, el fem coneixedor que les seves dades personals, que ens faciliti en aquesta plataforma, seràn incorporades en un fitxer responsabilitat de SERRA & SULLÀ CONSULTORS SL, CIF: B-25567173 per tal de poder gestionar les dades dels usuaris registrats i els serveis prestats.

Si desitja exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, pot dirigir-se a: C/ Castell, n. 1 Baixos, 25400 Les Borges Blanques (Lleida), o bé, enviar un correu electrònic a info@localprom.com

Així mateix, al donar-se d' alta com a usuari, vostè ens autoritza de forma expressa e informada a poder-li enviar informació comercial per mitjans electrònics, podent en qualsevol moment sol·licitar la baixa del Portal enviant un correu a info@localprom.com indicant en l'assumpte “Baixa” o seguint el procediment de baixa indicat en el correu rebut.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ


Aquestes condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols de Lleida per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment d'aquestes.

Sempre i quan sigui possible la dita submissió, l'usuari, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

Ús de cookies

Per poder millorar els nostres serveis, utilitzem cookies de tercers i persistents que ens permeten obtenir informació dels usuaris. Si continues navegant, considerem que acceptes la seva utilització. Més informació aquí.

Tancar